Széchenyi 2020. - befektetés a jobe
Akadálymentes logo

 

 

Fenntartó: Somogyjádi Mikrotérségi Óvodai Társulás

7443 Somogyjád, Kossuth L. u 42.

 

Társulás elnöke: Lőrinczné Kiss Ilona

 

Intézményvezető: Kurucz Gáborné

 

Intézményvezető-helyettes: Tóth Sándor Istvánné

 

Székhelyintézmény elérhetősége:

Postacím: 7443 Somogyjád Béke u. 5.

Telefon: 06-82/489-042

Email: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát., Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Nyitvatartás: Hétfő-Péntek: 7.00- 17.00

OM azonosító: 201940

 

 

Telephelyei:

7443 Somogyjád Fő u. 8.

7444 Osztopán, Fő u. 22.

7443 Juta, Dózsa Gy. u. 29.

7463 Magyaratád Pázmány tér 3.

7465 Szentgáloskér Kossuth u. 43-45.

7454 Somodor Kossuth u. 103.

 

 

 Székhelyintézmény személyi feltétele:

Kurucz Gáborné - intézményvezető, óvodapedagógus

Tóth Sándor Istvánné – intézményvezető-helyettes, óvodapedagógus

Kovács Orsolya - óvodapedagógus

Kurucz Karina - óvodapedagógus

Pálfi Petra – óvodapedagógus

Schiberna Orsolya - óvodapedagógus

Tóth-Vass Éva - óvodapedagógus

Bartiné Somodi Eszter - pedagógiai asszisztens

Pintér-Ottucsák Bernadett-dajka

Szabóné Ember Mónika - dajka

Vulczer Anikó – dajka

Tomicsné Györék Tünde – óvodatitkár

Vass György – karbantartó

 

A Somogyjádi Mikrotérségi Mesevár Óvoda és Mini Bölcsőde 6 feladat-ellátási helye 8 óvodai csoporttal, (Somogyjád 3 csoport, Osztopán 1 csoport, Juta 1 csoport, Somodor 1 csoport, Szentgáloskér 1 csoport, Magyaratád 1 csoport) és 39 közalkalmazottal (óvodapedagógus, pedagógiai asszisztens, dajka, óvodatitkár, karbantartó) működik.

Óvodánkban, a nevelőmunka középpontjában a gyermek áll. A teljes nyitva tartás alatt a nevelőmunka kulcsszereplői az óvodapedagógusok, kiknek elfogadó segítő, támogató attitűdje modell értékű, mely a gyermeki személyiséget övező bizalom kialakításához szükséges.

Kiegyensúlyozott légkörben, valamennyi munkatársunk folyamatos együttműködésével, összehangolt munkánkkal biztosítjuk a befogadó szellemiségű óvoda működését.

Kiemelt feladatot jelent, hogy a gyermek-felnőtt kapcsolatot pozitív magatartás jellemezze.

A korszerű pedagógiai munka sokoldalú, tájékozott, képzett óvónőket igényel. Éppen ezért elengedhetetlen számunkra az önképzés, önértékelés, a belső-külső továbbképzés.

Minden alkalmazott rendelkezik a munkaköréhez előírt végzettséggel. 

A beszédjavításra szoruló gyerekeket hetente három alkalommal utazó logopédus látja el.  Református, katolikus hittanra, és gyógytestnevelésre is járhatnak gyermekeink. SNI, BTMN-es gyermekeinket a Somogy Megyei Pedagógiai Szakszolgálat utazó fejlesztőpedagógusai látják el. Rendszeresen tartjuk a kapcsolatot az alsós tanítókkal, gyakran keressük az egyes pedagógiai problémák megoldási módjait informális keretek között zajló beszélgetések során is. Példaértékű az óvoda-iskola átmenetet segítő programunk, és annak megvalósulása. Jó a kapcsolatunk a Szülői Munkaközösség vezetőségével és tagjaival, akik segítik rendezvényeinket és támogatják az óvodát. Folyamatos kapcsolatot tartunk a családsegítő szolgálattal, szociális segítővel, fenntartóval, védőnővel.

A szakmai értékek megőrzéséhez és továbbfejlesztéséhez az anyagi szükségletek biztosítása az egyik legnehezebb feladat. Önkormányzataink a lehetőségeiknek megfelelően biztosítják az optimális feltételeket, munkatársainknak megfelelő munkakörnyezetet, és a gyerekek, szülők, partnereink fogadására alkalmas helyet.

Az óvodáink rendelkeznek a helyi pedagógiai program megvalósításához szükséges tárgyi feltételekkel. Intézményeink épülete korszerű, az uniós elvárásoknak megfelelően felújított.

A foglalkoztatók és öltöző helyiségek elhelyezése funkcionális szempontból korszerű, tágas, világos.

Óvodáink udvara szintén uniós elvárásoknak megfelelően kialakított. Elrendezése ideális, céljaink megvalósításához gazdag játék és mozgáslehetőséget biztosít. A mozgásukban korlátozottak akadálymentesen közlekedhetnek az óvoda egységeiben. A szükséges tornaeszközök igen széles választéka áll rendelkezésre.

Biztosított az elkülönítő helyiség, az adminisztrációs munkához a hely és a felszerelés, a nevelői szoba, a logopédiai és fejlesztő helyiség és a tornaszoba is.

Az óvoda berendezése korszerű, esztétikus. Biztosítjuk a gyermekek által használt tárgyi eszközök hozzáférhető és biztonságos elhelyezését.

Játékkészletünket, szemléltető, fejlesztő eszközeinket pályázati lehetőségek által bővítettük.

Folyamatosan bővülő szakkönyv és folyóirat állományunk lehetőséget ad óvónőink sokoldalú önképzésére.

 

 

 

 

 

 

Fenntartó: Somogyjádi Mikrotérségi Óvodai Társulás

7443 Somogyjád, Kossuth L. u 42.

Társulás elnöke: Lőrinczné Kiss Ilona

Intézményvezető: Kurucz Gáborné

 

Elérhetősége:        Postacím: 7443 Somogyjád Fő u. 8.

                               Telefon: 06-30/3337738

                               Email: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát., Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

                               Nyitvatartás: Hétfő-Péntek: 7.00- 17.00

 

Személyi feltétele:

 Bosztonics-Novák Kinga-kisgyermeknevelő

 Horváthné Györék Szilvia- kisgyermeknevelő

Alexáné Varga Éva- bölcsődei dajka

„ A gyermek olyan, mint egy pillangó a szélben. Néhány magasabbra tud repülni mint mások, de mindegyik a legjobb tudása szerint repül. Miért is hasonlítanád össze őket? Mindegyik más. Mindegyik különleges. Mindegyik gyönyörű.”

 

Somogyjádon a már működő gyermekintézmények mellett 2018-ban igény merült fel egy 0-3 éves korosztály számára igénybe vehető bölcsődei alapszolgáltatásra is. A volt Családi Bölcsődét alakítottuk át Mini Bölcsődévé az előírásoknak megfelelően. A bölcsőde környezete csendes, rendezett, esztétikus, a település központjában található. Előnyös, hogy az óvodához nagyon közel helyezkedik el, ezzel is segítve a családcentrikus szemléletet. Gyalog, kerékpárral, autóval könnyen megközelíthető, parkolási lehetőség biztosított.

 

A Somogyjádi Mikrotérségi Mesevár Óvoda és Mini Bölcsőde Somogyjádi Mini Bölcsődéje  szolgáltatási körzete Alsóbogát, Edde, Osztopán, Várda, Somogyjád  közigazgatási területéről fogadja az érkező kisgyermekes családokat. Engedélyezett férőhelyszám 8 fő.

A felvételnél a gyermekek szociális háttere (ingerszegény környezet, gyermekét egyedül nevelő szülő, rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény, 3 vagy több, tartósan beteg, fogyatékos gyermek a családban), a szülő munkába állása, tanulmányinak folytatása és a fent felsorolt településeken lévő lakcím prioritásra jogosító tényezők.

A településen működő védőnői hálózat és a családsegítő- és gyermekjóléti szolgálattal való jó kapcsolatra törekedve figyelembe kívánjuk venni véleményüket, melynek eredményeképpen, felvételkor, az elsődlegesség szempontját szem előtt tartva, teljes integrációban, az igényeknek megfelelően, tartósan beteg, sajátos nevelési igényű és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek nevelése, gondozása, a pedagógiai szakszolgálat gyógypedagógusai által korai fejlesztése is biztosított az intézményünkben.

A fenntartó önkormányzatok a mini bölcsődék létesítésével lehetőséget biztosít arra, hogy intézkedésének elsődleges célja a szülői döntés elismerése legyen, vagyis annak biztosítása, hogy valóban a szülőkön múljon, hogy egyikük, vagy mindketten dolgoznak- e, és hogy eközben a gyerekek gondozását, nevelését hogyan oldják meg. Az elérhető, minőségi napközbeni gyerekellátás hozzájárulhat a szülők optimális családi döntésének állami, társadalmi megalapozásához, támogatásához.

      A maximális szakmai tudással végzett helyes, követhető, állandó értékrendet közvetítő, otthonos, családközpontú intézmény fogja össze Somogyjádon és a környező településeken élő családokat, akik igénybe veszik szolgáltatásainkat.

Hitvallásunk alapja, hogy a bölcsődei nevelés-gondozást a szülők együttműködésével, a család elsődlegességének tiszteletben tartásával kell végezni. A bölcsőde a családi nevelés értékeit, hagyományait és szokásait tiszteletben tartva és lehetőség szerint erősítve vesz részt a gyermekek nevelésében, gondozásában, illetve szükség esetén lehetőségeihez mérten törekedve a családi nevelés hiányosságainak kompenzálására, korrigálására. Mindezek értelmében fontos tehát a szülők számára lehetővé tenni a tevékeny, különböző szinteken és módokon megvalósuló bekapcsolódást a bölcsőde életébe.

A bölcsődében lehetőséget kapnak a szülők kérdéseikre, kétségeikre választ kapni megfelelő szakmai ismeretekkel, szeretetteljes légkörben, megértő, őszinte kommunikációval. A bölcsőde segítséget, irányt próbál adni minden bizonytalan anyukának. Az anyai ösztönöket erősítjük és támogatjuk.

Ez az első fórum, ahol a kisgyerekes családok szembesülhetnek a közösség és az intézményi lét előnyével és hátrányával. Fontos, hogy milyen lesz az első intézményekről alkotott benyomás, és milyen lelkülettel fordulnak a családok felé. Törekszünk a jó kapcsolat megalapozására a szülőkkel, melyet tovább visznek a közoktatási intézményeinkbe.

A gyerekeket ránk bízzák, segítséget nyújtunk gondozásukban, nevelésükben. Egy olyan biztos hátteret nyújtunk, ami mindig ott lesz, ha szükség lesz rá. Legyen az bármilyen irányú, gyerekneveléssel, gondozással kapcsolatos gyakorlati, vagy lelki, érzelmi probléma.

 

 

 

 

 

Wednesday the 24th. Hosted by KoViSoft.Hu - Joomla Templates